دارالفنون

دارالفنون

فارس , فسا
آدرس : فارس فسا
وب سایت : darolfonoonfasa.ir
تلفن: 07153333191

معرفی دارالفنون

مدرسه دارالفنون یکی از مدارس بنام و مشهور شهرستان فسا می باشد و دارای کادر مجرب و دبیران مطرح شهرستان است و متقاضیان زیادی دارد که ورودی آن قبلا از طریق مصاحبه و آزمون بود و هم اکنون از طریق مصاحبه است .

کلاس های آنلاین

 کلاس هشتم1و2

کلاس هشتم1و2

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس هفتم3و4

کلاس هفتم3و4

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس نهم5

کلاس نهم5

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس نهم3 و4

کلاس نهم3 و4

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس هفتم 1و2

کلاس هفتم 1و2

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس هشتم3و4

کلاس هشتم3و4

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 کلاس نهم 1و2

کلاس نهم 1و2

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 علوم تجربی هفتم شعبه 3و4

علوم تجربی هفتم شعبه 3و4

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 ریاضی تیزهوشان گروه1

ریاضی تیزهوشان گروه1

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال
 علوم تیزهوشان گروه2

علوم تیزهوشان گروه2

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس آنلاین فعال نیست
غیر فعال