آموزشگاه دارالفنون

دارالفنون

آدرس : فارس فسا

درباره دارالفنون

مدرسه دارالفنون یکی از مدارس بنام و مشهور شهرستان فسا می باشد و دارای کادر مجرب و دبیران مطرح شهرستان است و متقاضیان زیادی دارد که ورودی آن قبلا از طریق مصاحبه و آزمون بود و هم اکنون از طریق مصاحبه است .